Bli frivillig

Hos Abloom er alle som vil gjøre en innsats for andre, hjertelig velkommen.

Time to give – frivillighetens grunnfjell! Abloom filmfestival aktiviserer mange frivillige hvert år, og mange av disse er næringsliv, flyktninger og asylsøkere. Uten dem hadde det ikke blitt noe Abloom filmfestival.