Om Abloom filmfestival


Via film, debatt, seminarer og andre arrangementer fortsetter Abloom Filmfestival å sette funksjonshemmede på dagsorden – uansett bakgrunn.

Vårt ønske er at alle barn og unge med funksjonsnedsettelse skal bli sett, verdsatt og hørt.

AFF finner sted hvert år i uke 47

Abloom filmfestival arrangeres i Oslo hvert år i uke 47. Denne filmfestivalen

har et spesielt fokus på minoritetsspråklige barn og unge med

funksjonsnedsettelse og ble første gang arrangert i 2012 under navnet Handy.

Med årene har dette initiativet vokst fra å være en festival i uke 47 til å bli en

organisasjon som jobber hele året med flere ulike aktiviteter.


Du får muligheten til å utvide ditt nettverk og blir bedre på det du allerede er god på gjennom en mangfoldig filmkultur ønsker vi å skape mangfold også i idretten. Samfunnet har ikke statiske komponenter, men er summen av all vår innsats. Film, litteratur og debatt går hånd i hånd!</p>


Abloom har siden 2012 jobbet med holdningsendringskampanjer med mål om å bryte ned tabuer som eksisterer i samfunnet. Abloom har dyrket frem forbilder med funksjonsnedsettelser. I dag fronter de funksjonsnedsettelse. Det tyder på at våre møteplasser er en av de viktigste metodene som motor og drivkraft til funksjonsnedsettelsens bevegelse. Abloom har drevet med interseksjonalitet siden oppstart, og de metodene vi har tatt i bruk handler om å ivareta mangfold. For Abloom er det viktigste å omfavne alle med funksjonsnedsettelse, uansett bakgrunn. Og du, husk at ALLE barn og unge med funksjonsnedsettelse SKAL bli verdsatt, sett og hørt!</p>


Fakta:

Awareness Week i uke 47 med AFF «La Abloom blomstre»

Vårt hovedarrangement er og blir den årlige Abloom filmfestival og Awareness Week i uke 47. Abloom filmfestival skal være mer digitalt tilgjengelig fra og med 2020, og deler av noen av arrangementene skal også streames på nett.

Awareness Week «La Abloom blomstre»

Bli med på innsamlingsaksjonen-#laabloomblomstre

Innsamlingsaksjon og SoMe-kampanje arrangeres årlig i uke 47. Aksjonsdagen har et formål om å øke kjennskap om situasjonen til barn og unge som lever med funksjonsnedsettelse på en engasjerende og morsom måte, samt samle inn penger til organisasjonens viktige arbeid.

Gjennom film, debatt, seminarer og andre arrangementer setter Abloom filmfestival funksjonshemmedes liv og rettigheter på dagsorden – uansett bakgrunn. Abloom filmfestival skal være en spydspiss i kampen for inkludering av funksjonshemmede i Norge. #laabloomblomstre

Det startet i 2012-historikk

I 2012 arrangerte Faridah S. Nabaggala den første Abloom filmfestival – da under navnet Handy.

— Jeg var veldig klar på hva jeg ville gjøre, og det var å arrangere en filmfestival ved navn Handy der minoritetsspråklige barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres pårørende ble satt i fokus. Til min store overraskelse dukket det opp hundre mennesker på Filmens hus. Jeg leide salen, kjøpte inn mat selv og fikk frem noen filmer fra her og der som handlet om temaet. Dette måtte skje, med eller uten hjelp fra andre, forteller Abloom-leder Faridah.


Abloom har vokst fra “one-woman operation” til organisasjon

Fra å være en ambisiøs one-woman operation på Filmens hus til å involvere flere tusen mennesker på Saga Kino og andre steder: Abloom filmfestival har vokst seg stor og sterk – og er betydningsfull for barn og unge med funksjonsnedsettelse i Oslo.

Noen av de som så langt har gjestet festivalen er Prinsesse Märtha Louise, tidligere kulturminister Åse Kleveland, Oslo-ordfører Marianne Borgen, advokat Geir Lippestad, tidligere ordfører Fabian Stang, og mange flere.


Time to give – frivillighetens grunnfjell!

Abloom filmfestival aktiviserer mange frivillige hvert år, og mange av disse er næringsliv, flyktninger og asylsøkere. Uten dem hadde det ikke blitt noe Abloom filmfestival.

Abloom Filmfestival samler store og små til ulike typer arrangementer i uke 47 – men det er alltid mye film å se!

Oslo-ordfører Marianne Borgen, Prinsesse Märtha Louise og Abloom-leder Faridah S. Nabaggala på Abloom Filmfestival Fagkonferanse 2018.

Abloom Filmfestival er åpen for alle! Vi er stolt av å bringe noen av byens mest marginaliserte gruppen sammen med politi, politikere, fagfolk og andre.


Les mer om Abloom her.