Abloom barnejury


Abloom barnjury er sannsynligvis verdens første jury bestående av barn med funksjonsnedsettelser.

Denne juryen er en gruppe barn som skal se på ulike barnefilmer og til slutt velge

ut én favorittfilm som deretter kåres til Årets beste film og får utdelt Abloom

Prisen! Abloom mener at alle skal ha rett til å få være med på kino, lek, idrett,

skole og andre ting som skjer.

Vår visjon er at alle barn og unge med funksjonsnedsettelse skal bli sett, verdsatt og hørt!


Abloom barnejury: Filmopplevelse med Inkludering i Fokus


Abloom barnejury: En filmopplevelse for barn og ungdom, med særlig fokus på de med funksjonsnedsettelser. Velkommen til Abloom filmfestivals barnejury, hvor barn og unge, med særlig fokus på de med funksjonsnedsettelser, blir filmkritikere og velger vinneren! Dette er hva som venter deltakerne:

Møte 1: «Filmvalg og forventninger»

– Målgruppe: Barnejuryen er åpen for alle barn og unge i alderen 9-15 år med interesse for film, med særlig fokus på de med funksjonsnedsettelser.

– Oppgaver: Deltakerne lærer om festivalen, diskuterer forventninger og velger hvilke filmer de vil se.

– Mål: Skape entusiasme og introdusere deltakerne for festivalens formål, med særlig inkludering av de med funksjonsnedsettelser.

Møte 2: «Dypdykk i filmene»

– Målgruppe: Samme gruppe deltakere som møte 1.

– Oppgaver: Barnejuryen ser utvalgte filmer og lærer om filmspråk og historiefortelling. De diskuterer grundig.

– Mål: Utvikle kritisk tenkning og forståelse for filmkunst, med deltakelse fra de med funksjonsnedsettelser.

Møte 3: «Valget av vinneren»

– Målgruppe: Samme gruppe deltakere som møte 1 og 2.

– Oppgaver: Deltakerne stemmer på vinnerfilmen og forbereder en presentasjon for festivalen.

– Mål: La deltakerne velge vinneren og dele sitt valg med publikum, med aktiv deltakelse fra de med funksjonsnedsettelser.


Abloom Barnejury er åpen for alle, men vi legger særlig fokus på deltakelse og inkludering av barn og unge med funksjonsnedsettelser. Vi gleder oss til å se hvilken film dere velger som vinner, og til å inkludere deres perspektiver i festivalen vår!

Årets barnejury!-Påmeldingsknapp

OBS! Fristen for påmelding til Barnjuryen er 1. Juni hvert år.